Tất cả
5 món 11 có sx
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 63
150,000đ
9 món tl sói 5 sao max sách
Server: Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
1,500,000đ
lỗi shinwa vk12 có sx
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 66
90,000đ
vktl0 có sói
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
230,000đ
2 món 14 full12 sói 2 sao 8stn
Server: Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 78
500,000đ
full8 max buff
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 75
140,000đ
vktl5 có sói max sách
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 67
230,000đ
3 món 12 full8 có sx
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
230,000đ
full8
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 52
60,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 64
100,000đ
full8 có sx
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
130,000đ
gần full10 có sói
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
150,000đ